fbpx
vineri, aprilie 12, 2024

Indemnizația acordată la încetarea contractului de muncă. Iată cum se calculează!

Trebuie citit

de Marcelin Enascut

La  încetarea raportului de muncă cu contract subordonat, salariatul are dreptul la o indemnizație de închidere a raportului de muncă.

Această indemnizație se calculează adăugând pentru fiecare an de serviciu o cotă egală și, în orice caz, nu mai mare decât totalul remunerației datorate pentru același an împărțit la 13,5.

Cota este proporționala pentru fracțiunile de an, iar fracțiunile de lună egale sau mai mari de 15 zile se calculează ca lună întreagă.

Dacă în contractele colective nu este prevăzut altfel, remunerația anuală, include toate sumele, inclusiv echivalentul prestațiilor în natură, plătite ca urmare a raportului de muncă, cu caracter neocazional și cu excluderea a ceea ce se plătește pentru rambursarea cheltuielilor.

În cazul suspendării prestației muncii în cursul anului pentru una dintre cauzele prevăzute la articolul 2110 (concediu de boala,incident la locul de munca, maternitate), precum și în cazul suspendării totale sau parțiale pentru care se prevede integrarea salarială, aceasta trebuie calculată în remunerația prevăzută la primul paragraf echivalentul remunerației la care ar fi avut dreptul lucrătorul în cazul desfășurării normale a raportului de muncă.

Tratamentul la care se face referire la primul paragraf de mai sus, cu excluderea cotei acumulate în cursul anului, se majorează, pe bază compusă, la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu aplicarea unei cote constând în 1,5 la sută în regim fix. cuantum și prin creșterea cu 75 la sută a indicelui prețurilor de consum pentru familii, constatată de ISTAT, față de luna decembrie a anului precedent.

În scopul aplicării ratei de reevaluare la care se face referire la alineatul precedent pentru fracțiuni de an, creșterea indicelui ISTAT este cea care rezultă în luna încetării raportului de muncă față de cea din decembrie a anului precedent. Fracțiunile de lună egale sau mai mari de cincisprezece zile sunt calculate ca o lună întreagă.

Salariatul, cu o vechime de cel puțin opt ani la același angajator, poate solicita, în continuarea raportului de muncă, un avans de cel mult 70 la sută din totalul la care ar avea dreptul în cazul încetării raportului de muncă la data solicitării.

Cererile se satisfac anual în limita de 10 la sută din cei îndreptățiți, la care se face referire la alineatul precedent, şi în orice caz de 4 la sută din numărul total de salariați.

Cererea trebuie să fie justificată de:

a) orice cheltuieli de sănătate pentru terapii sau intervenții extraordinare recunoscute de structurile publice competente;

b) cumpărarea primei locuințe pentru sine sau pentru copii, atestată cu act notarial(1).

Avansul poate fi obtinut o singură dată în timpul raportului de muncă şi se deduce, la toate efectele, din indemnizaţia de închidere al raportului de muncă.

În cazul prevăzut la articolul 2122 (moartea angajatului) același avans se scade din indemnizația prevăzută de aceeași lege.

Condiții mai favorabile pot fi prevăzute de contractele colective sau de contractele individuale.

Contractele colective pot stabili, de asemenea, criterii de prioritate pentru acceptarea cererilor prealabile.

- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

- Publicitate-spot_img

Știri recente